Big Picture

Buddhist Economics for the Built Environment

Wij zijn voortdurend op zoek naar ideeën – nieuwe en oude – die de economische grondbeginselen ter discussie stellen die ons in deze tijd van ecologische en sociale nood hebben gebracht. P.A Payutto’s Boeddhistische Economie kijkt ver binnen en voorbij de traditionele economische concepten. Het onthult methoden om het aloude idee van ‘juist levensonderhoud’ te bereiken.

Huisvesting en gebiedsontwikkeling zijn van groot belang voor het behoud van het sociaal-economisch welzijn van onze samenleving. Met behulp van deze algemene principes van de boeddhistische economie hoopt Big Picture dat we de impasse van de huidige economische activiteit kunnen doorbreken.

Verstandig Verbruik

Consumptie is het uitgangspunt van het moderne economische proces, we zijn “beter af” dan een ander als we meer consumeren. Het wordt gezien als een doel, in plaats van een middel tot vervulling. Verlangens die worden gedicteerd door maatschappelijke normen leiden tot verspilling, onderdrukking van andere mensen en vernietiging van het milieu.
 

 
Het liedje van de Rolling Stones “You can’t always get what you want, you get what you need” kan worden geïnterpreteerd als het verschil tussen verstandige en onverstandige consumptie. Verstandige consumptie is de essentie van de boeddhistische economie. Het is meer reflectief, controleert de productie, en ligt aan de basis van een evenwichtige economie.
Onze mantra is om verstandig te consumeren op de volgende gebieden:
 • Ons afvragen: “Wat zijn de essentiële onderdelen die we nodig hebben om het doel te vervullen?”
 • Het kiezen van bouwmaterialen die kosteneffectief zijn en niet alleen betaalbaar
 • Kopen van producten/installaties met opties om te leasen/terug te kopen
 • Ontwerpstijlen die tijdloos zijn en niet uit de mode raken
 • Levenscycluskosten meenemen in de besluitvorming
Vrijheid van zelfverminking en onderdrukking van anderen

Elk individu moet actief voorkomen dat hij zichzelf en de sociale en natuurlijke omgeving waarin hij leeft schade berokkent. Hoewel we ons vaak blindstaren op het eerste, zijn storingen van buitenaf inherent verbonden met ons persoonlijk welzijn.
2022 heeft enkele ongekende humanitaire rampen gekend. Zoals de overstromingen in Pakistan, waardoor meer dan 33 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt, en de hittegolven en bosbranden in verschillende delen van Europa. Deze rampen herinneren ons eraan dat het huidige economische model schadelijk is voor onze sociale en natuurlijke omgeving.
 
 
De gebouwde omgeving en haar positie in onze economieën draagt in belangrijke mate bij aan zowel de toenemende sociale ongelijkheid als de klimaatverandering. We kunnen deze impact verminderen door:
 • Onze expertise en technologie gebruiken om bestaande structuren te renoveren/uit te breiden in plaats van ze te slopen
 • Ontwerpen voor flexibiliteit. Gebouwen moeten zich kunnen aanpassen aan veranderende functies
 • Veerkrachtige gebouwen ontwerpen die veiligheid bieden aan bevolkingsgroepen die vatbaar zijn voor rampen
 • Verminderen van energie- en waterverbruik, bouwmateriaal en afval bij ontwikkelingsactiviteiten
Economie als steun

Zoals eerder gezegd, is economische productiviteit en overvloed aan materiële objecten niet het doel van het leven. In plaats daarvan is het een ondersteuning die mensen in staat stelt te leven en te overleven, waarde te scheppen door menselijk potentieel. Door de economie op een echt ondersteunende manier te beheren, kunnen mensen in hun eigen levensbehoeften voorzien en in vrede samenleven.
We kunnen concepten introduceren zoals de CROI van onze partner Turf&Co. – Community Return on Investment – om een holistisch economisch model voor te stellen door –
 • Inclusieve gemeenschapsruimtes
 • Lokalisatie van economische goederen en diensten
 • Het bevorderen van een gezonde en veilige inkomens- leef prijsverhouding
Harmonie met de menselijke natuur

Acties die worden ondernomen om te voldoen aan ons verlangen naar een beloning (b.v. winst) in plaats van te verlangen naar het directe resultaat van de actie (b.v. een huis) worden gedreven door hebzucht. Sommige economen gaan er subtiel van uit dat hebzucht een natuurlijk deel van de menselijke natuur is en de motor is van concurrentie, daadkracht en economische productie. Hoewel het bij dieren instinctief is voor basisverlangens om te leven, te eten, zich voort te planten, enz., omvat de menselijke natuur meer aspecten zoals vriendelijkheid, mededogen, vrijgevigheid en zelfopoffering.
Wij kiezen het verlangen om te handelen (chanda) boven het verlangen om te verkrijgen (lobha/greed). In de praktijk:
 • Wij starten projecten met een streven naar bredere resultaten/doelstellingen
 • Wij zorgen ervoor dat fiscaal gewin een bijproduct is van de voldoening die wij met ons werk bereiken
 • Prioriteit geven aan creativiteit en vakmanschap als middel om zowel persoonlijke als sociale uitdagingen op te lossen
 • Bouwen onze organisatie op pijlers van co-evolutie in plaats van exploitatie
Integratie met de Eenheid van de Natuur

Het boeddhisme gaat ervan uit dat alle dingen bestaan binnen een onderling verbonden natuurlijk systeem. Dit systeem is geprogrammeerd om een evenwicht te handhaven tussen overvloed en schaarste. Academisch verschillende gebieden zoals zuivere wetenschappen, economie, wiskunde, psychologie, sociologie, enz. worden in het boeddhisme gezien als onderling verbonden. Wanneer inzicht wordt gezocht via een van deze disciplines in isolatie, kan het begrip van de wereld ontoereikend of onduidelijk zijn.
We werken vaak in silo’s, verdeeld tussen de ingenieurs, de bankiers, de architecten, enzovoort. Om het grotere geheel te zien, vereist een systeembenadering communicatie tussen deze specialisaties. Hoe kunnen we dit in de praktijk bereiken?
 • Spreek dezelfde taal met behulp van een gemeenschappelijke gegevensomgeving (zoals ModCity) tussen alle belanghebbenden
 • Diverse specialisaties opnemen in het kernprojectteam
 • Het in kaart brengen en onderhouden van gegevens over materiaal- en grondstofstromen in verschillende sectoren
 • Innoveer met het gebruik van alternatieve bouwmaterialen (adobe, vlas, bamboe, lisdodde, enz.) over structuur, huid en objecten.