Big Picture

Behind Big Picture: Marijn Spoelstra

Marijn Spoelstra

Behind Big Picture’ is een reeks van interacties met de ervaringen, motivaties en werken van onze teamleden. Via dit medium zullen we thema’s aansnijden die opdoemende vragen stellen aan de bouwsector en hoe we als Big Picture stappen kunnen ondernemen om hierop in te spelen. Laat ons weten wat je denkt via info@bigpicturecompany.nl of stuur ons een reactie hieronder.

Wat houd je bezig? 

Er is een grappig gezegde: “Als je onder de 40 bent en de wereld niet wilt veranderen, dan is er iets mis met je. En als je ouder bent dan 40 en nog steeds probeert de wereld te veranderen, dan is er iets mis met je” – Ik ben 52 en ik probeer het nog steeds. Dit is wat mij drijft, ik hou van uitdagingen en ik voel me aangetrokken tot het complexe. Er is altijd een drive om de wereld een beetje beter te maken. Er gaat veel mis en we staan ​​voor enorme uitdagingen. Natuurlijk kan ik de wereld niet alleen veranderen, maar het zou geweldig zijn als ik een kleine bijdrage kan leveren.

Welke ervaringen in de bouwsector hebben de meest beslissende invloed gehad om u hier te brengen?

Bij Fakton werkte ik aan grote gebiedsontwikkelingen zoals de HSL-projecten. Dit waren projecten met veel stakeholders, veel geld en grote spelers. Ik realiseerde me dat de vastgoedsector is gebouwd op een ‘vechtmodel’. Ik zag de verschillende publieke en private partijen vechten om het grootste deel van de taart voordat er ook maar iets was gedaan of echte waarde was gecreëerd. We moeten eerst de taart bakken! Na een paar jaar vechten om geld en contracten was er een akkoord bereikt. Tegen die tijd was de buitenwereld alweer veranderd, of er was een crisis en moet je opnieuw beginnen. Tot op de dag van vandaag gaat dit vaak nog steeds zo. Het systeem is verkeerd met tegengestelde prikkels, stakeholders handelen te veel uit eigenbelang (vaak korte termijn winst) en vergeten voor wie we het doen: de mensen en de planeet.

Dat was in die tijd een eye-opener, een schok en een omslagpunt voor mij om me te richten op echte waarde, de eindgebruiker en het gedeelde, gemeenschappelijke belang. Als we een geweldig project maken dat in alle opzichten goed is, krijgen we allemaal wat we willen en nodig hebben. Wanneer we het gemeenschappelijk belang voorop stellen en het creëren van lange termijn echte waarde als ons doel stellen, wordt het persoonlijke belang bijna automatisch gediend, en het beste.

Ik realiseerde me dat de vastgoedsector is gebouwd op een 'vechtmodel'.

Interessant! Hoe kunnen we de mentaliteit van gemeenschappelijk belang introduceren bij de rationele mens? 

Bij Fakton hebben we veel serious games over gebiedsontwikkeling georganiseerd. Ontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, beleggers, etc. zaten twee dagen in een mooi hotel met als gemeenschappelijk doel te komen tot een realistisch plan, businesscase en contracten. We zagen dat de deelnemers als spelers in het spel vaak voor de andere kant van de tafel gingen denken. Het was grappig om te zien dat je ‘omgekeerde onderhandelingen’ kunt voeren als het gemeenschappelijke doel is om een zo goed mogelijk plan te maken. Niet voor één partij, maar voor iedereen.

Mensen in onze bedrijfstak pronken vaak met hun ‘geweldige deals’ met alfa-mannetjes onderhandelingstactieken. Het resultaat is dat de ene partij wint, maar de andere verliest, en er wordt geen langdurige relatie opgebouwd. Eigenbelang neemt het over van gemeenschappelijk belang. Dat is op den duur niet houdbaar, het vreet de wereld op. Laten we niet vergeten dat niemand alleen waarde creëert, er zijn altijd meerdere stakeholders en iedereen is nodig. Samen waarde creëren moet leiden tot samen waarde delen.

Favorite Project

Manhattan City

Komt het gebruik van de term ‘Big Picture’ samen met uw interesse in films en filmmaken? 

Ja absoluut. Ik denk dat Big Picture klinkt als een productiebedrijf als we het hebben over ‘urban productions’ als een term die onze rol definieert. Ik hou van de metafoor van het maken van films in de vastgoedsector. Steden zijn als films omdat het geen vaststaand beeld is, maar een reeks frames die in de loop van de tijd voortdurend verandert.

Ik denk dat we een paar dingen kunnen leren van het film productieproces. Een team dat een film maakt heeft een duidelijk doel met een gemeenschappelijk belang om een geweldige film te maken. Acteurs weten dat ze niets zijn zonder een goede regisseur, cameraman of scenarioschrijver, en andersom. Ik denk dat dat een geweldige les is voor ons vak en ons vakgebied. 

Is er een duidelijk doel voor Big Picture dat je aan de horizon ziet en hoe zou je dat omschrijven? 

Mijn droom voor Big Picture is niet om groot te worden, maar om bekend te staan als een kleinere ’boutique’ organisatie van stedelijke producenten, specialisten in integrale brede waardecreatie. In welke rol dan ook die nodig is om dingen voor elkaar te krijgen en impact te maken. Heeft u een complex probleem of een grote uitdaging, bel dan Big Picture.

Steden zijn als films omdat het geen vaststaand beeld is, maar een reeks frames die in de loop van de tijd voortdurend verandert.

Kun je jouw opdracht omschrijven in het project Oogziekenhuis in Rotterdam? 

Het Oogziekenhuis Rotterdam verhuist naar een nieuw te bouwen ziekenhuis aan het Erasmus MC. Wij zijn gedelegeerd ontwikkelaar voor de huidige gebouwen van het Oogziekenhuis midden in het centrum. Mijn rol is het samenbrengen van de belangen van het Oogziekenhuis, de stad, de buurt en de bewoners, met een integrale aanpak. Samen met MEI architects & planners maken we een plan voor de herontwikkeling van de twee gebouwen, waarvan één monument. We hebben overeenstemming bereikt met de gemeente en zullen het nieuwe bestemmingsplan en een aanbesteding organiseren om de gebouwen te verkopen op basis van de toekomstige mogelijkheden. De toegevoegde waarde van de gebouwen vloeit dus naar het Oogziekenhuis, niet naar de ontwikkelaar. Deze opbrengst is essentieel om het nieuwe ziekenhuis te financieren en op lange termijn de zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven verlenen. Een van mijn taken is dan ook om zoveel mogelijk opbrengst te genereren voor het Oogziekenhuis. Dit lijkt het ouderwetse spel van winstmaximalisatie . Maar in dit geval is geld verdienen een middel om een hoger maatschappelijk doel te bereiken. 

Maar we hebben ook een ander doel. Het ziekenhuis is in de tweede wereldoorlog gebouwd door het Oogziekenhuis zelf, het is een monument van de beroemde architect van der Steur, dus het Oogziekenhuis wil iets moois en goeds achterlaten voor de stad. We zijn er sterk van overtuigd dat deze twee doelen op één lijn liggen. Dat is mijn taak in het spel dat we spelen, een vruchtbare bodem creëren voor de ontwikkeling van de gebouwen en de stad en een goed project te maken met lange termijn waarde in brede zin. 

Book aanbeveling

Outliers by Malcolm Gladwell

Welke technieken gebruik je om de stakeholders te overtuigen van integraal lange termijn denken? 

Ik heb eerlijk gezegd geen goed antwoord, ik ben bezig dit te begrijpen en er meer over te leren. Ik denk dat het vooral neerkomt op overtuigingskracht en enthousiasme die ik probeer te delen met andere mensen. En put your money where your mouth is, predik niet maar handel, krijg dingen voor elkaar en dwaal niet af van waar je in gelooft.

Soms delen de mensen met wie je werkt dezelfde visie. Soms doen ze dat niet en het is aan jouw overtuigingskracht om ze het te laten inzien. Het is een uitdaging en dit hoort bij proberen de wereld te veranderen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de visie delen, we zijn niet de eerste en niet de enige.

We hebben het vaak over samenwerking als sleutel tot innovatie, hoe kijkt Big Picture daar tegenaan?

Ik denk dat Big Picture over 10 jaar zal uitmaken van een groot collectief van gelijkgestemde bedrijven van investeerders, ontwikkelaars, adviseurs, architecten, ingenieurs, advocaten enzovoort. We willen daar zo snel mogelijk zijn. We willen samenwerken met bedrijven en mensen die in de visie geloven. 

...zou ik niet weten hoe we onze rol in traditionele termen moeten noemen.

Is het mogelijk om als specialist in de branche een integrale aanpak te hebben of juist generalist?

Ik denk dat je tegelijkertijd specialist en generalist kunt zijn. Yvette en ik komen allebei uit een specialistische rol in de financiële wereld van onroerend goed. Wij zijn financiële experts en worden als zodanig geaccepteerd. In de projecten waar we aan werken gebruiken we die kennis, maar inmiddels hebben we een track record van 15 tot 20 jaar in de integrale aanpak. In veel projecten waar we aan werken, zou ik niet weten hoe we onze rol in traditionele termen moeten noemen. We zijn betrokken bij alle aspecten, van strategie, planontwikkeling, business case, samenwerkingsmodellen tot juridische zaken. 

Uiteindelijk komt het erop neer een trackrecord op te bouwen, zodat mensen je vertrouwen en wat je buiten je kader zegt serieus wordt genomen. Er zijn veel experts in deze wereld en ze zijn erg waardevol, maar we hebben ook een geïntegreerde aanpak nodig om de enorme uitdagingen aan te gaan waarmee we als mensheid worden geconfronteerd. Laat Big Picture een van die bedrijven zijn die dat bieden. 

Thought leader

Kees Klomp

Marijn Spoelstra (1970) is medeoprichter van Big Picture en was voorheen partner bij COUP. Afgestudeerd als civiel ingenieur is Marijn de afgelopen 23 jaar in ruimtelijke ontwikkeling werkzaam geweest in meerdere rollen als financieel adviseur, ontwikkelaar, projectdirecteur en stedenbouwkundige. 

Hij is een pleitbezorger van integrale ontwikkeling met focus op echte waarde in brede zin en heeft recentelijk de krachten gebundeld met ModCity, een datagedreven 3D-teken-en-rekentool voor gebiedsontwikkeling en Turf&Co, een full service voor DNA-based future-proof vastgoedontwikkeling.