Big Picture

We zijn

Big Picture

Waarden in ruimtelijke ontwikkeling

De wereld en de mensheid staat voor een aantal enorme maatschappelijke uitdagingen. Er is een grote noodzaak aan verduurzaming en circulariteit, meer en ook betaalbare woningen, meer inclusieve steden, duurzame landbouw, een eerlijkere economie, meer natuur en gezondere omgevingen.
De maatschappij roept steeds harder om verandering en impact gedreven handelen. Het gaat niet langer om veel geld verdienen, het gaat om duurzame groei.

Onze Missie

In de ruimtelijke ontwikkeling komen al deze grote opgaven samen. Het is bij uitstek het vak dat een een groot positief effect kan (en moet) hebben. Met Big Picture willen we die impact maken. In onze projecten kijken we altijd naar het grotere plaatje, zonder de lokale waarden uit het oog te verliezen. We ontwikkelen projecten en gebieden met economische, ecologische en sociale waarden.

Onze Visie

Met Big Picture vervullen we de rol die nodig is om waarden te creëren en te behouden in het hele speelveld van ruimtelijke ontwikkeling: van adviseren tot (gedelegeerd of zelf) ontwikkelen, van kleine gebouwen tot grote complexe gebiedsontwikkelingen, van herontwikkeling tot nieuwbouw, in de stad en daarbuiten, en alles er tussen in. Met een nadruk op duurzaam, circulair, transparant en fair.

Onze Waarden

Transparantie

Geen verborgen agenda’s, we zijn een open boek

Inclusiviteit

Iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen

Waarde over Winst

Winst is vluchtig, waarde is blijvend

Integraal

Zorgvuldig afwegen van alle thema's vanaf het begin

Samenwerking

Wij kunnen het niet alleen, we doen het niet alleen, maar samen met een groot netwerk aan professionals

Behoefte

Verbeteren leefkwaliteit

60 +

Jarenlange collectief ervaring

Het team van Big Picture heeft jarenlange ervaring in allerhande complexe projecten. We trekken vastgelopen projecten los, we dragen oplossingen aan die out of the box zijn, met een brede blik op de belangen van alle betrokkenen. We doen dat soms als adviseur, vaker als gedelegeerd ontwikkelaar. We vormen een hecht team met de opdrachtgever of initiatiefnemer. De schaal van onze projecten is divers; van gebiedsontwikkelingen tot gebouwontwikkelingen en het ontplooien van eigen initiatieven. We doen dat met een scherpe blik op belangen, financiën, proces en inhoud.

Yvette Govaart

Yvette heeft een grote drijfveer om de bouwpraktijk te verduurzamen; lange termijn betrokkenheid en eerlijk verdelen van verdienpotentieel. Ze is wars van de ‘hit and run’ mentaliteit en zet alles in het werk om te werken aan een duurzamere en eerlijkere leefomgeving. Zo is ze projectdirecteur van de vastgoedtak van BlueCity in Rotterdam, helpt ze Stichting Beeldmakers bij het vormgeven van een bestendige toekomst in Electron in Breda en vertegenwoordigt ze de belangen van het TextielMuseum bij het verduurzamen en vernieuwen van het museum en de ontwikkeling van een nieuw depotgebouw.

Marijn Spoelstra

Marijn wil bijdragen aan een transparante, eerlijke en open praktijk van ruimtelijke ontwikkeling. Hij wordt gedreven door een integrale aanpak van complexe projecten vanaf het allereerste begin, om beter en sneller projecten waar te maken. Hij is in staat snel projecten te doorzien vanuit verschillende publieke en private belangen en op strategisch en bestuurlijk niveau te opereren, van initiatief naar een realistisch uitvoerbaar plan en verder. Hij is gedelegeerd ontwikkelaar van het Oogziekenhuis Rotterdam, strategisch adviseur voor de gebiedsontwikkeling stationsgebied Heemskerk en helpt mee om onze partners ModCity, Turf & Co en Land_Goed verder te ontwikkelen.

Niels Bon

Vanaf 2002 is Niels actief in de project- en gebiedsontwikkeling, met name voor woningbouwcorporaties. Ruim drie jaar geleden startte hij als zelfstandig ontwikkelaar (Plan Bon), om vanuit zijn eigen visie een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van mooie duurzame leefomgevingen voor iedereen. Deze stap smaakte naar meer. Niels ontwikkelde de wens om meer samen te gaan werken met gelijkgestemden. Die vond hij in de persoon van Yvette Govaart en Marijn Spoelstra. Zij startten Big Picture. Vanaf het begin spraken ze gedrieën over samenwerking en nu is het zover: Niels wordt mede eigenaar van dit mooie bedrijf. Hij zet zijn werkzaamheden voor Stadgenoot en Intermaris door, en doet dat met de drive waar Big Picture voor staat: aandacht voor duurzaamheid, betaalbaarheid en circulariteit.

Akshit Parmar

Akshit gelooft dat de waarden van de samenleving worden weerspiegeld in onze gebouwde omgeving. Zo wil hij een industrie bouwen die empathisch, collaboratief en vindingrijk is. Hij werkt aan het leveren van de hoogste waarde voor elke belanghebbende met behulp van design thinking in het ontwikkelingsproces. Hij komt uit India en is van mening dat de noodzaak om naar het grotere geheel te kijken en te handelen universeel is, vooral nu.

Big Picture Blueprints

Onze Blueprints concentreren zich stuk voor stuk op een specifieke maatschappelijke vastgoed opgave. Door wijzigende  economische, maatschappelijke en politieke omstandigheden, is flexibiliteit en veerkracht voor dit type vastgoed noodzakelijk. Wij bieden met onze succesvolle aanpak een routekaart naar duurzaam bestendige oplossingen. 

BIGCITY

Onder BigCity kunnen onze klanten beter geïnformeerde beslissingen nemen, in minder tijd en kosten. Onze ervaring in strategisch procesmanagement en planvorming, gecombineerd met onze eigen teken- en reken-software “Urban-Toolbox” , biedt een efficiënte manier om een project van ambitie naar realiteit te kickstarten.

Voor Wie is BigCity?

Gemeentes, project- en gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren en provincies

Wat kun je verwachten?

We helpen klanten met het vertalen van ambitie naar realistische doelen. Samen met de opdrachtgever, desgewenst aangevuld met stedenbouwkundige en planeconoom, brengen we in één of meerdere workshops de kaders van een project of gebied  in kaart en bepalen we met hulp van de Urban Toolbox welke scenario’s haalbaar zijn. Daarna vertalen we dit gezamenlijk in een projectplan.

Gemeente Heemskerk

Stationsgebieds Heemskerk 

Van Ambitie tot Realiteit 

PErfect picture

Perfect Picture” is een Blueprint, waarmee we gebouweigenaren helpen om de waarde van hun vastgoed te verhogen. Dus niet simpel een bordje in de tuin met “te koop”, maar een gebouw of een locatie dat geschikt wordt gemaakt voor een nieuwe functie. Dat doen we door de bestemming te wijzigen, eventueel de ruimte te bieden voor extra volume (met respect voor mogelijke monumentale waarden)  en de onderliggende afspraken met de gemeente vorm te geven. Hiermee stijgt de waarde van het gebouw fors.

Voor Wie is Perfect Picture?

Voor eigenaren van een gebouw dat afgeschreven is, of eigenaren die plannen hebben om te verhuizen en een goede prijs voor hun huidige locatie willen hebben.

Wat kun je verwachten?

Voordat we direct de inhoud induiken, gaan we eerst samen met de opdrachtgever bepalen wat de opgave is en welke strategie het beste kan werken. Vervolgens stelt Big Picture een plan van aanpak op, om in stappen te komen tot kaders die moeten leiden tot de beoogde waardestijging

Oogziekenhuis, Rotterdam

Gedelegeerd ontwikkeling voor de verhuizing van de historische Oogziekenhuis, Rotterdam.

ONZE PROJECTEN

BlueCity, Rotterdam
Circulair ontwikkeling, een accelerator voor circulair onderneming
Textiel Museum, Tilburg
Verduurzamen en vernieuwen van het museum en de ontwikkeling van een nieuw depotgebouw.
Oostenburg, Amsterdam centrum
Gedelegeerd Ontwikkelaar
Electron, Breda
Het ontwikkelen van een toekomstbestendige broedplaats in de creatieve wijk in
Oogziekenhuis, Rotterdam
Commerciële en maatschappelijke belangen van het historische Oogziekenhuis veiligstellen
Stationgebieds, Heemskerk
Ontwikkelde een strategie voor gebiedsontwikkeling, advies over de uitvoering, begeleiden verkooptraject
Blok 14, in het Holenkwartier te Hoorn.
60 sociale huurwoningen, 54 parkeerplaatsen, één daktuin, twee dakterrassen en een gemeenschappelijke ruimte voor een woongemeenschap. Start bouw Q4-2024. Opdrachtgever Intermaris.

Klanten

Partners

Meer weten?

Even binnenlopen voor een kopje koffie