Big Picture

NL EN
We zijn

Big Picture

Waarden in ruimtelijke ontwikkeling

De wereld en de mensheid staat voor een aantal enorme maatschappelijke uitdagingen. Er is een grote noodzaak aan verduurzaming en circulariteit, meer en ook betaalbare woningen, meer inclusieve steden, duurzame landbouw, een eerlijkere economie, meer natuur en gezondere omgevingen.
De maatschappij roept steeds harder om verandering en impact gedreven handelen. Het gaat niet langer om veel geld verdienen, het gaat om duurzame groei.

In de ruimtelijke ontwikkeling komen al deze grote opgaven samen. Het is bij uitstek het vak dat een een groot positief effect kan (en moet) hebben. Met Big Picture willen we die impact maken. In onze projecten kijken we altijd naar het grotere plaatje, zonder de lokale waarden uit het oog te verliezen. We ontwikkelen projecten en gebieden met economische, ecologische en sociale waarden.

Met Big Picture vervullen we de rol die nodig is om waarden te creëren en te behouden in projecten in het hele speelveld van ruimtelijke ontwikkeling: van adviseren tot (gedelegeerd of zelf) ontwikkelen, van kleine gebouwen tot grote complexe gebiedsontwikkelingen, van herontwikkeling tot nieuwbouw, in de stad en daarbuiten, en alles er tussen in ligt. Met een nadruk op duurzaam, circulair en fair.

0 %
Koolstofemissies van de bouwsector​
0 %
Circulariteit bereikt in Nederland
0
Huizen nodig in 2040
0 e
Grootste exporteur van vlees in EU
0 %
Jaarlijkse stijging van de huurprijzen

Klanten

Partners

Initiatieven

Fast Track Zero Carbon

Circulair Inbouwsysteem

Land_goed

Transparantie

Geen verborgen agenda’s, we zijn een open boek

Integraal

Zorgvuldig afwegen van alle thema's vanaf het begin

Inclusiviteit

Iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen

Samenwerking

Wij kunnen het niet alleen, we doen het niet alleen, maar samen met een groot netwerk aan professionals

Waarde over Winst

Winst is vluchtig, waarde is blijvend

Behoefte

Verbeteren leefkwaliteit
0 +
Jarenlange collectieve ervaring

Het team van Big Picture heeft jarenlange ervaring in allerhande complexe projecten. We trekken vastgelopen projecten los, we dragen oplossingen aan die out of the box zijn, met een brede blik op de belangen van alle betrokkenen. We doen dat soms als adviseur, vaker als gedelegeerd ontwikkelaar. We vormen een hecht team met de opdrachtgever of initiatiefnemer. De schaal van onze projecten is divers; van gebiedsontwikkelingen tot gebouwontwikkelingen en het ontplooien van eigen initiatieven. We doen dat met een scherpe blik op belangen, financiën, proces en inhoud.

marijn

Marijn Spoelstra

Marijn wil bijdragen aan een transparante, eerlijke en open praktijk van ruimtelijke ontwikkeling. Hij wordt gedreven door een integrale aanpak van complexe projecten vanaf het allereerste begin, om beter en sneller projecten waar te maken. Hij is in staat snel projecten te doorzien vanuit verschillende publieke en private belangen en op strategisch en bestuurlijk niveau te opereren, van initiatief naar een realistisch uitvoerbaar plan en verder. Hij is gedelegeerd ontwikkelaar van het Oogziekenhuis Rotterdam, strategisch adviseur voor de gebiedsontwikkeling stationsgebied Heemskerk en helpt mee om onze partners ModCity, Turf & Co en Land_Goed verder te ontwikkelen.

Yvette Govaart

Yvette heeft een grote drijfveer om de bouwpraktijk te verduurzamen; lange termijn betrokkenheid en eerlijk verdelen van verdienpotentieel. Ze is wars van de ‘hit and run’ mentaliteit en zet alles in het werk om te werken aan een duurzamere en eerlijkere leefomgeving. Zo is ze projectdirecteur van de vastgoedtak van BlueCity in Rotterdam, helpt ze Stichting Beeldmakers bij het vormgeven van een bestendige toekomst in Electron in Breda en vertegenwoordigt ze de belangen van het TextielMuseum bij het verduurzamen en vernieuwen van het museum en de ontwikkeling van een nieuw depotgebouw.

Niels Bon

Vanaf 2002 is Niels actief in de project- en gebiedsontwikkeling, met name voor woningbouwcorporaties. Ruim drie jaar geleden startte hij als zelfstandig ontwikkelaar (Plan Bon), om vanuit zijn eigen visie een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van mooie duurzame leefomgevingen voor iedereen. Deze stap smaakte naar meer. Niels ontwikkelde de wens om meer samen te gaan werken met gelijkgestemden. Die vond hij in de persoon van Yvette Govaart en Marijn Spoelstra. Zij startten Big Picture. Vanaf het begin spraken ze gedrieën over samenwerking en nu is het zover: Niels wordt mede eigenaar van dit mooie bedrijf. Hij zet zijn werkzaamheden voor Stadgenoot en Intermaris door, en doet dat met de drive waar Big Picture voor staat: aandacht voor duurzaamheid, betaalbaarheid en circulariteit.

Akshit Parmar

Akshit gelooft dat de waarden van de samenleving worden weerspiegeld in onze gebouwde omgeving. Zo wil hij een industrie bouwen die empathisch, collaboratief en vindingrijk is. Hij werkt aan het leveren van de hoogste waarde voor elke belanghebbende met behulp van design thinking in het ontwikkelingsproces. Hij komt uit India en is van mening dat de noodzaak om naar het grotere geheel te kijken en te handelen universeel is, vooral nu.

Meer weten?